Nauroy P, Barruche V, Marchand L, Nindorera-Badara S, Bordes S, Closs B, Ruggiero F. J Invest Dermatol. 2017 Aug; 137(8):1787-89. (link)